top of page

הטיולים שלנו

מלון: Ravintsara

מלווה: איתי גריסרו

הקבוצה מלאה

מחיר: €4,290

מדגסקר - נוסי בה

18.4.24 - 28.4.24

מלווה: איתי גריסרו

לודג': N'taba River

מלווה: תומר שור

מירוץ הסרדינים הפראי

מחיר: $3,990

מירוץ הסרדינים

2.7.24 - 23.6.24

מלווה: תומר שור

לודג': N'taba River

מלווה: דפנה שטרן

מירוץ הסרדינים הפראי

מחיר: $3,990

מירוץ הסרדינים

9.7.24 - 30.6.24

מלווה: דפנה שטרן

מלון: Ravintsara

מלווה: יפורסם בקרוב

7 ימי צלילה מלאים, ריזורט חלומי

מחיר: €4,290

מדגסקר - נוסי בה

18.7.24 - 28.7.24

מלווה: יפורסם בקרוב

מלון: Ravintsara

מלווה: איתי גריסרו

7 ימי צלילה מלאים, ריזורט חלומי יום כיפור.

מחיר: €4,290

מדגסקר - נוסי בה

09.10.24 - 29.9.24

מלווה: איתי גריסרו

מלון: Ravintsara

מלווה: איתי גריסרו

7 ימי צלילה מלאים, ריזורט חלומי

מחיר: €4,290

מדגסקר - נוסי בה

18.10.24 - 08.10.24

מלווה: איתי גריסרו

ספינה: Tiburon Explorer

מלווה: דפנה שטרן

הנחת early bird $800
(המחיר ללא טיסות)

מחיר: $6,395

גלפגוס בחגי תשרי

12.10.24 - 19.10.24

מלווה: דפנה שטרן

ספינה: Rocio Del Mar

מלווה: יפורסם בקרוב

10 ימי הפלגה המחיר לא כולל טיסות

מחיר: $4,195

סוקורו

04.02.25 - 26.01.25

מלווה: יפורסם בקרוב

מלון: Ravintsara

מלווה: איאן כספר

7 ימי צלילה מלאים, ריזורט חלומי. סוכות.

מחיר: €4,290

מדגסקר - נוסי בה

27.10.24 - 17.10.24

מלווה: איאן כספר

ספינה: Alia

מלווה: יפורסם בקרוב

סוף השנה עם כרישי הלוויתן

מחיר: $2,990

ג'יבוטי

28.1.25 - 21.12.24

מלווה: יפורסם בקרוב

ספינה: Alia

מלווה: יפורסם בקרוב

סוף השנה עם כרישי הלוויתן

מחיר: $3,050

ג'יבוטי

4.1.25 - 28.12.24

מלווה: יפורסם בקרוב
bottom of page